Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας (ΙΑΜΥ)

Ιδρύθηκε το 1918. Το κτίριο που στεγάστηκε δωρίθηκε στο κράτος από το Γκίκα Ν. Κουλούρα.

Σπηλιά

Βρισκόμενοι στο λιμάνι, περπατάτε 5 λεπτά προς τα αριστερά και περνώντας τον λιμενοβραχίονα...

 
Scroll to top