Σπηλιά

Βρισκόμενοι στο λιμάνι, περπατάτε 5 λεπτά προς τα αριστερά και περνώντας τον λιμενοβραχίονα...

Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας (ΙΑΜΥ)

Ιδρύθηκε το 1918. Το κτίριο που στεγάστηκε δωρίθηκε στο κράτος από το Γκίκα Ν. Κουλούρα...

 
Scroll to top