ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 22983 - 20200 / 22980 - 52210, 53003
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 22980-52207
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 22980-52205
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 22980-52279
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ 22980-52333
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 22980-53365
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 22980 - 53782
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 22980-52208
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 22980-53150
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 22980-52420
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ "ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΑΦΑΛΙΑΣ" 22980-52059
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ" 22980-53260
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 22980-52262, 53398
Ε.Ο.Τ. 22980-52184
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 22980-52355, 6946929710
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 22980-54071
ΜΟΥΣΕΙΟ Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 22980-52421
ΜΟΥΣΕΙΟ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 22980-52245
HELLAS FLYING DOLPHIN 22980-54007, 53812
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 22980-54053
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22980-52576
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 22980-53060, 53824